Programlama

Python nedir? Nasıl kurulur?

Python, 28 sene önce Hollandalı geliştirici/programcı Guido van Rossum tarafından yazılmıştır. Python, şu an günümüze Python Yazılım Vakfı tarafından devam etmektedir. Python’un ilk sürümü 1994 yılının Ocak ayında piyasaya sunulmuştur. Python’un şu ana kadar gelmiş olan toplam 3 sürümü bulunmaktadır.

Python’un tüm sürümleri şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Aralık ayı 1989 yılı Gerçekleştirim başladı
 • 1990 yılı CWI’da sürüm
 • Şubat 20 ayı 1991 yılı 0.9.0 (alt.sources sunumu)
 • Şubat ayı 1991 yılı 0.9.1
 • Sonbahar mevsimi 1991 yılı 0.9.2
 • Aralık 24 ayı 1991 yılı 0.9.4
 • Ocak ayı 1992 yılı 0.9.5 (yalnız Macintosh)
 • Nisan 6 ayı 1992 yılı 0.9.6
 • Belirsiz, 1992 yılı 0.9.7 beta
 • Ocak 9 ayı 1993 yılı 0.9.8
 • Temmuz 29 ayı 1993 yılı 0.9.9
 • Ocak 26 ayı 1994 yılı 1.0.0
 • Şubat 15 ayı 1994 yılı 1.0.2
 • Mayıs 4 ayı 1994 yılı 1.0.3
 • Temmuz 14 ayı 1994 yılı 1.0.4
 • Ekim 11 ayı 1994 yılı 1.1
 • Kasım 10 ayı 1994 yılı 1.1.1
 • Nisan 13 ayı 1995 yılı 1.2
 • Ekim 13 ayı 1995 yılı 1.3
 • Ekim 25 ayı 1996 yılı 1.4
 • Ocak 3 ayı 1998 yılı 1.5
 • Ekim 31 ayı 1998 yılı 1.5.1
 • Nisan 13 ayı 1999 yılı 1.5.2
 • Eylül 5 ayı 2000 yılı 1.6
 • Ekim 16 ayı 2000 yılı 2.0
 • Nisan 17 ayı 2001 yılı 2.1
 • Aralık 21 ayı 2001 yılı 2.2
 • Temmuz 29 ayı 2003 yılı 2.3
 • Kasım 30 ayı 2004 yılı 2.4
 • Eylül 16 ayı 2006 yılı 2.5
 • Ekim 1 ayı 2008 yılı 2.6
 • Aralık 3 ayı 2008 yılı 3.0
 • Şubat 13 ayı 2009 yılı 3.0.1

[info]Kalın yazılmış yazılar, python’un sürümleri olarak gösterilmiştir.[/info]

Python, programlama için önemli bir kodlama programı mı?

Evet, python kodlama programı, NASA, CERN, CIA, FBI gibi önemli şirketler/kuruluşlar tarafından da kullanılmaktadır. Bir çok programın kodlama dili python tarafından oluşturulmuştur.


Python’u nasıl kurabilirim?

Python web sitesi üzerindeki indirme bölümünden bilgisayarınızın işletim sistemine uygun python kurulum dosyasını bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.


Python kodlama dili zor mudur?

Python ile kodlama yapımı oldukça kolay bir şekilde yapılabilir. Gereken işlevleri, kodlama için gereken faktörleri öğrendikten sonra python ile kodlama yapabilmeniz bebek oyuncağı gibidir.


Python işleçleri nelerdir?

not – Değil, anlamı taşır.

or – Veya, anlamı taşır.

and – Ve, anlamı taşır.

false – Yanlış, anlamı taşır.

true – Doğru, anlamı taşır.

** – Üs alma, anlamı taşır.

!= – Eşit değil, anlamı taşır.

>= – Büyük eşittir, anlamı taşır.

<= – Küçük eşittir, anlamı taşır.

== – Eşittir, anlamı taşır.

> – Büyüktür, anlamı taşır.

< – Küçüktür, anlamı taşır.

– Çıkarma, anlamı taşır.

+ – Toplama, anlamı taşır.

/ – Bölme, anlamı taşır.

* – Çarpma, anlamı taşır.


Python kontrolü

• if ifadesi, bir kodu bağlamak için kullanılır. else ve elif ile birlikte çalışabilir.

• for ifadesi, yeniden deneme/yineleme yapar. Bir kodu yerel değişkene gönderir.

• while ifadesi, eğer kod doğru bir şekilde yazılmış ise o kod parçasını çalıştırır.

• try ifadesi, kodlamadaki hataları algılar.

• class ifadesi, bir kodu yerel alana atar. Bu sayede eklediğimiz kod Nesne Yönelimli Programlamada kullanılabilir.

• def ifadesi, fonksiyonu tanımlamak için kullanılır.

• with ifadesi, bir kodu, içeriğin yöneticisine kilitler.

• pass ifadesi, geçici kod bloku oluşturur.

• print ifadesi, ekrana yazdırmak için kullanılır.


Python için örnek kodlar

Örnek bir yazı;

# -*- coding: utf-8 -*- print(“Berkay Bozkurt”)


Yorum satırı;

#Tek satırdan oluşan yorum

“””Çok satırdan oluşan yorum“””


Girdi almak

veri = input('Bir veri giriniz:')
print(veri)

Python iki sayının toplamını yazdırma

#https://berkaybozkurt.com

num1 = 10
num2 = 8.5

# iki sayının toplamı
sum = int(num1) + float(num2)

# sonucu yazdırma
print(‘{0} + {1} = {2}’.format(num1, num2, sum))


Kullanıcı tarafından girilen iki sayının toplamı

#https://berkaybozkurt.com
num1 = int(input(“birinci sayıyı giriniz :”))
num2 = int(input(“ikinci sayıyı giriniz :”))
# iki sayının toplamı
sum = int(num1) + float(num2)
# sonucu yazdırma
print(‘{0} + {1} = {2}’.format(num1, num2, sum))

İki sayının ortalamasını yazdırma

#https://berkaybozkurt.com
num1 = 100
num2 = 5
# İki sayının ortalaması
division = int(num1) / int(num2)
# SOnucu yazdırma
print(‘{0} / {1} = {2}’.format(num1, num2, division))

Kullanıcı tarafından girilen iki sayının ortalamasını hesaplama

#https://berkaybozkurt.com
num1 = int(input(“1. sayıyı giriniz :”))
num2 = int(input(“2. sayıyı giriniz :”))
# İki sayının ortalaması
sonuc = int(num1) / int(num2)
# SOnucu yazdırma
print(‘{0} / {1} = {2}’.format(num1, num2, sonuc))

İki sayının yer değiştirmesi

#https://berkaybozkurt.com
num1 = 75
num2 = 42
print(‘Değiştirmeden Önce’)
print(‘İlk Sayı:{0} ‘.format(num1))
print(‘İkinci Sayı:{0} ‘.format(num2))
print(‘\n’)
num1=num1+num2;  
num2=num1num2;  
num1=num1num2;
print(‘Değiştirdikten Sonra’)
print(‘İlk Sayı:{0} ‘.format(num1))
print(‘İkinci Sayı:{0} ‘.format(num2))

Virgülle( ,) girilen tüm sayıları toplayıp ortalamasını yazdıran program

#https://berkaybozkurt.com
print(“Bu örnek kullanıcı tarafıdan virgül ile girilen sayıların ortalamasını hesaplar”)
numaralar = input(“Virgül ile sayıları giriniz.: “)
print(“Girdiğiniz Sayılar: {0}”.format(numaralar))
numaralarArr=numaralar.split(“,”)
toplam = 0
for n in numaralarArr:
   toplam = toplam + int(n)
print(“GİRDİĞİNİZ SAYILARIN ORTALMASI:{0:.2f} “.format(toplam / len(numaralarArr)))

3’e yada 5’e tam bölünen numaraları listeler

#https://berkaybozkurt.com
for i in range(1,101):
    if i%3==0 or i%5==0:
        print(i)

Belirtilen başlangıç, bitiş ve adım değerine göre, aralıktaki sayıların toplamı hesaplayan program

#https://berkaybozkurt.com
birinciSayi =int(input(“Başlangıç değerini girin:”));
ikinciSayi=int(input(“Bitiş Değerini girin :”));
adim  =int(input(“Adım aralalığını girin :”));
for i in range(birinciSayi,ikinciSayi,adim):
    print(i)

0’dan 100’e kadar olan çift sayıları yazdıran program (while ile)

#https://berkaybozkurt.com
sayac = 0
while sayac<= 100:
    sayac=sayac+ 2

0’dan 100’e kadar olan çift sayıların toplamını yazdıran program (while ile)

#https://berkaybozkurt.com
sayac = 0
toplam=0
while sayac<= 100:
    sayac=sayac+ 2
    toplam=toplam+sayac
print(“0 ile 100 arasındaki çift sayıların toplam:{0}”.format(toplam))

Girilen metni heceleyen program (Metni harflerine ayırma)

#https://berkaybozkurt.com
isim=input(“Adınızı Girin “)
sayac=0
while sayac < len(isim):
    print(isim[sayac])
    sayac += 1
else:
    print(“Adını Heceledim”)

10 Elemanlı rastgele oluşturulan bir dizideki en büyük ve en küçük sayıyı bulan program

#https://berkaybozkurt.com
from random import randint
sayilar=[]
for i in range(0,10):
    rand=randint(0, 9)
    sayilar.append(rand)
    print(rand)
minNumber = sayilar[0]
maxNumber = sayilar[0]
for i in range(0,10):
    if minNumber > sayilar[i]:
        minNumber = sayilar[i]
    if maxNumber < sayilar[i]:
        maxNumber = sayilar[i]
        
print(“Dizideki En Büyük Değer    : > > >{0} “.format(maxNumber))
print(“Dizideki En Küçük Değer    : > > >{0} “.format(minNumber))

Bilgisayar tarafından tutulan rastgele sayıyı tahmin eden program

#https://berkaybozkurt.com
from random import randint
rand=randint(1, 100)
sayac=0
while True:
    sayac+=1
    sayi=int(input(“1 ile 100 arasında değer girin (0 çıkış):”))
    if(sayi==0):
        print(“oynu iptal ettiniz”)
        break
    elif sayi < rand:
        print(“Yüksek söyle.”)
        continue
    elif sayi > rand:
        print(“Düşük söyle.”)
        continue
    else:
        print(“Rastele seçilen sayı {0}!”.format(rand))
        print(“Tahmin sayınız {0}”.format(sayac))

Python 3 Veri tabanından kayıt okuma

import pymysql.cursors
# Veritabanı bağlantı cümlesi
connection = pymysql.connect(host=‘localhost’,
                             user=‘root’,
                             password=,
                             db=‘ogrenciler’,
                             charset=‘utf8mb4’,
                             cursorclass=pymysql.cursors.DictCursor)
try:
    with connection.cursor() as cursor:
        # tek satır okuma
        sql = “SELECT `id`, `firstname`,`lastname` FROM `users`”
        cursor.execute(sql)
        
        for row in cursor.fetchall():
            #tüm satırları okuma
            firstname = str(row[“firstname”])
            lastname = str(row[“lastname”])
            #ekrana yazdırma
            print(“İsim : “ + firstname)
            print(“Soyisim  : “ + lastname)
finally:
    connection.close()
Etiketler

Berkay BOZKURT

Bilgisayar bağımlısı, programlama dilleri ile arası çok iyi olan bir blogger.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Alıntı içerik yasaktır. Kontrol edilecektir. İçerik göndermek içinTIKLAYIN
+ +
Close
Close

Reklam engelleyici algılandı

Lütfen reklam engelleyici uygulamasını devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün